Nghe Menu Nghe nội dung

Hàn Quốc kỷ niệm Ngày phát minh

2020-05-19

Tin tức
Đồng hồ mặt trời hình bán cầu Angbuilgu (Ngưỡng phủ nhật quỹ) trưng bày ở quảng trường Gwanghwamun (Seoul), kỷ niệm Ngày phát minh tại Hàn Quốc (19/5).


(Yonhap News)  

Lựa chọn của ban biên tập