Nghe Menu Nghe nội dung

Những nữ sinh khiêu vũ (4) 역시

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-06-22

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

역시 (Đúng là)

[yok si]


Phân tích

Câu dùng để bày tỏ thái độ khen ngợi về một điều gì đó, một ai đó đối với người nghe. "역시~~" được phát âm với ngữ điệu nhấn mạnh chữ đầu và kéo dài chữ thứ hai. 

역시        đúng là, quả là 


Cách diễn đạt

* Ứng dụng mẫu câu "Đúng là"

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Khen ngợi bạn trai vì đã tặng quà hợp ý.
역시 우리 남친이 짱!

(yok si u-ri namchin-i jjang)

Bạn trai của em đúng là nhất!
Bàn luận khen ngợi trường với bạn bè.
역시 우리 학교가 좋아.

(yok si u-ri haggyo-ga cho-a )

Trường mình đúng là tuyệt vời.
Khen ngợi nghệ sĩ trên chương trình truyền hình.

역시 능력자다!

(yok si nung-yok cha da)

Đúng là người tài năng!


Lựa chọn của ban biên tập