Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Video clip

Ba chị em dũng cảm (16) 손이 크시잖아요

2024-02-19

Mẫu câu trong tuần 
손이 크시잖아요 (Mẹ tôi hào phóng mà)
[so-ni keu-si-ja-na-yo]

Phân tích 
Câu dùng ở dạng kính trọng để thể hiện rằng ai đó rộng rãi, thoải mái về chi tiêu hoặc khi làm việc gì đó.

                      bàn tay
-                yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu
크다                to, lớn
손이 크다     bàn tay to, ám chỉ rộng rãi, hào phóng
--               yếu tố kính ngữ
-잖아요         mà + đuôi câu thân mật kính trọng

(bàn tay) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 크다 (to, lớn) + -- (yếu tố kính ngữ) + -잖아요 (mà) = 손이 크시잖아요 (Mẹ tôi hào phóng mà)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Mẹ tôi hào phóng mà"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
손이 크잖아
(so-ni keu-ja-na)
Thân mật kính trọng
손이 크시잖아요
(so-ni keu-si-ja-na-yo)

Lựa chọn của ban biên tập