Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng cầm quyền hoàn tất sửa đổi điều lệ đảng để chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp

Write: 2022-08-09 16:34:53Update: 2022-08-09 19:27:59

Đảng cầm quyền hoàn tất sửa đổi điều lệ đảng để chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân sáng ngày 9/8 đã mở cuộc họp của Ủy ban toàn quốc, thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ đảng để Quyền Chủ tịch đảng Kwon Seong-dong có thể bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp. Theo kết quả bỏ phiếu qua điện thoại với sự tham gia của 509 trên tổng số 707 ủy viên của Ủy ban toàn quốc, có 457 người tán thành sửa đổi điều lệ đảng, đạt quá bán.

Trong cuộc họp trực tuyến toàn thể nghị sĩ tiếp theo vào chiều cùng ngày, đảng Sức mạnh quốc dân đã thông qua dự thảo bổ nhiệm nghị sĩ 5 khóa Joo Ho-young làm Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp. Được biết, dự thảo bổ nhiệm đã được toàn bộ 73 nghị sĩ của đảng này tán thành. Sau đó, dự thảo bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp tiếp tục được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban toàn quốc được nối lại vào lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Như vậy, toàn bộ quy trình bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đã kết thúc, đồng thời Ủy ban tối cao đảng chính thức bị giải thể, Chủ tịch Lee Jun-seok "tự động bị bãi nhiệm". Con đường quay lại chiếc ghế Chủ tịch đảng của ông Lee Jun-seok, người đang bị đình chỉ chức vụ trong 6 tháng, đã bị chặn đứng.

Dự kiến bộ máy của Ủy ban đối sách khẩn cấp sẽ được kiện toàn sớm, để đảng Sức mạnh quốc dân tổ chức tiếp cuộc họp Ủy ban thường trực toàn quốc trong tuần này, thông qua phương án bổ nhiệm các ủy viên của Ủy ban.

Lựa chọn của ban biên tập