Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ cử tri tại nước ngoài bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Hàn Quốc khóa XXII cao kỷ lục

Write: 2024-04-02 13:36:54Update: 2024-04-03 17:52:33

Tỷ lệ cử tri tại nước ngoài bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Hàn Quốc khóa XXII cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 2/4 cho biết tính đến ngày 31/3, ngày thứ 5 trong đợt bỏ phiếu Tổng tuyển cử dành cho cử tri tại nước ngoài, đã có 82.915 cử tri trong số 147.989 cử tri tại nước ngoài đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ đạt 56%, cao nhất trong các đợt bầu cử nghị sĩ Quốc hội từ năm 2012.

Đợt bỏ phiếu dành cho cử tri tại nước ngoài được tổ chức trong vòng 6 ngày, từ ngày 27/3 đến ngày 1/4 tại 220 địa điểm bỏ phiếu thuộc 178 cơ quan ngoại giao đóng tại 115 nước trên toàn thế giới. 

Một quan chức Ủy ban quản lý bầu cử trung ương phân tích mặc dù quy trình bỏ phiếu lần này không có sự thay đổi lớn, nhưng tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri tại nước ngoài đạt mức cao là nhờ sự hăng hái tích cực của cử tri.

Hàn Quốc lần đầu áp dụng chế độ để cử tri tại nước ngoài tham gia bỏ phiếu từ đợt bầu cử Quốc hội khóa XIX năm 2012. Tỷ lệ bỏ phiếu Quốc hội khóa XIX đạt 45,7%, khóa XX là 41,4%, riêng khóa XXI chỉ đạt 23,8% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thông thường, tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri tại nước ngoài bầu Tổng thống đạt trên 70%, cao hơn so với tỷ lệ bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập