Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Dự báo người nước ngoài sẽ chiếm hơn 5% tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2042

Write: 2024-04-11 15:35:40Update: 2024-04-11 15:40:58

Dự báo người nước ngoài sẽ chiếm hơn 5% tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2042

Photo : YONHAP News

Theo số liệu Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 11/4, dự báo tổng dân số Hàn Quốc sẽ giảm từ 51,67 triệu người năm 2022 xuống còn 49,63 triệu người vào năm 2042. 

Trong đó, tỷ lệ dân số là người Hàn sẽ giảm từ 96,8% (50,02 triệu người) xuống còn 94,3% (46,77 triệu người). Ngược lại, tỷ lệ dân số là người nước ngoài sẽ tăng từ 3,2% (1,65 triệu người) lên 5,7% (2,85 triệu người) vào năm 2042.

Từ năm 2024, ước tính mỗi năm sẽ có khoảng 55.000 người nước ngoài di cư thuần vào Hàn Quốc. Cách đây hai năm, Cục Thống kê quốc gia dự báo cho tới năm 2030, mỗi năm sẽ có 39.000 người nước ngoài nhập cư vào Hàn Quốc cho tới năm 2030, sau đó sẽ tăng lên 33.000 người mỗi năm.

Cục Thống kê giải thích đã phản ánh xu hướng gia tăng lượng người nước ngoài nhập cư vào Hàn Quốc với mục đích làm việc và du học trong số liệu dự báo lần này. Tuy nhiên, số liệu ước tính lần này chưa phản ánh chính sách thu hút người lao động nước ngoài ở một số ngành nghề mà Chính phủ Hàn Quốc công bố gần đây. Nếu các chính sách này được thực thi thì dự kiến lượng người nước ngoài đến sinh sống tại Hàn Quốc sẽ còn cao hơn mức dự báo trên.

Tổng dân số trong độ tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) là người Hàn được dự báo sẽ giảm từ 35,27 triệu người năm 2022 xuống còn 25,73 triệu người vào năm 2042. Ngược lại, dân số người nước ngoài trong độ tuổi lao động sẽ tăng từ 1,47 triệu người lên 2,36 triệu người trong cùng khoảng thời gian.

Lựa chọn của ban biên tập