Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật

Write: 2019-08-22 18:45:49Update: 2019-08-23 17:50:51

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã quyết định không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.

Phủ Tổng thống nhận định việc Nhật Bản không nêu ra căn cứ chính xác, viện cớ vấn đề an ninh do lòng tin giữa hai nước bị tổn hại, để quyết định xóa tên Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu vào ngày 2/8 vừa qua, đã dẫn tới sự thay đổi nghiêm trọng về môi trường hợp tác an ninh song phương. 

Do vậy, Seoul xét thấy việc duy trì Hiệp định GSOMIA, được ký kết với mục đích trao đổi các thông tin quân sự nhạy cảm về mặt an ninh giữa hai nước, là không phù hợp với lợi ích quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập