Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lao động có việc làm tháng 10 tăng 346.000 người

Write: 2023-11-15 11:55:21

Thumbnail : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố trong tháng 10, số lao động có việc làm trong nước đạt 28.764.000 người, tăng 346.000 người so với một năm trước, cao hơn mức tăng tháng 8 và tháng 9 lần lượt là 268.000 người và 309.000 người.

Xét theo nhóm tuổi, lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng 336.000 người, lao động ngoài 30 tuổi tăng 110.000 người, lao động ngoài 50 tuổi tăng 51.000 người.

Ngược lại, lao động có việc làm là thanh niên dưới 29 tuổi lại giảm 82.000 người, tiếp tục đà giảm trong suốt một năm qua. Cục Thống kê quốc gia phân tích điều này là do ảnh hưởng của sự sụt giảm dân số thanh niên.

Xét theo ngành công nghiệp, lao động có việc làm ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội, khoa học chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật đều có xu hướng tăng rõ rệt. Lao động có việc làm ngành bán buôn, bán lẻ sau một thời gian giảm vì ảnh hưởng bởi cơ cấu công nghiệp, đã tăng trở lại 11.000 người trong tháng 10, lần đầu tăng sau 4 năm 5 tháng. Ngược lại, lao động có việc làm ngành chế tạo giảm 77.000 người, 10 tháng giảm liên tiếp, cụ thể là ở lĩnh vực linh kiện điện tử, máy móc.

Xét theo hình thức tuyển dụng, số lao động thường xuyên tăng thêm 440.000 người, trong khi lao động tạm thời giảm 58.000 người, quay lại xu hướng giảm sau 17 tháng tăng liên tiếp kể từ tháng 5 năm ngoái (tăng 79.000 người). 

Tỷ lệ tuyển dụng ở lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 69,7%, cao nhất trong lịch sử thống kê từ năm 1989 (xét riêng trong các tháng 10).

Tỷ lệ thất nghiệp là 2,1%, giảm 0,3%, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê.

Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định thị trường tuyển dụng sẽ tiếp tục đà tăng vững chắc, tập trung ở lĩnh vực dịch vụ do ảnh hưởng từ sự gia tăng nhu cầu chăm sóc.

Lựa chọn của ban biên tập