Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc kiểm tra phòng dịch khẩn cấp với 700 nơi làm việc có nhiều lao động nước ngoài

Write: 2021-02-22 13:42:50

Photo : YONHAP News

Liên quan đến các vụ lây nhiễm tập thể COVID-19 của người nước ngoài tại khu công nghiệp ở thành phố Namyangju (tỉnh Gyeonggi), Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc cho biết sẽ kiểm tra khẩn cấp tổng cộng 700 cơ sở làm việc nhiều lao động nước ngoài tại các khu công nghiệp từ ngày 22/2 đến 2/3.

Bộ Tuyển dụng và lao động sẽ thông báo cho chính quyền địa phương về các trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch để xử phạt. Bộ cũng nhất trí ưu tiên chỉ đạo và kiểm tra tình hình tuân thủ quy tắc phòng dịch của chủ doanh nghiệp, cũng như trong quá trình kiểm tra của Cơ quan an toàn, vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA).

Ngoài ra, thông qua cơ chế thảo luận tại địa phương về tình hình dịch COVID-19 có sự tham gia của cơ quan quản lý lao động địa phương và các tổ chức phòng chống tai nạn tư nhân, Bộ Tuyển dụng và lao động dự kiến thông báo xu hướng lây nhiễm tại những nơi làm việc có nguy cơ cao theo thời gian thực, chia sẻ các nguyên nhân lây nhiễm để ngăn ngừa các trường hợp tương tự.

Bộ Tuyển dụng và lao động nhấn mạnh việc đào tạo về phòng ngừa COVID-19 là bắt buộc dựa theo Luật an toàn sức khỏe ngành công nghiệp và có kế hoạch cho điểm thưởng khi tuyển thêm nhân lực lao động nước ngoài, nếu chủ lao động tuyển dụng người lao động nước ngoài hoàn thành chương trình “đào tạo phòng ngừa dịch COVID-19”.

Lựa chọn của ban biên tập