Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Tính đến 2021.09.24. 00:00:00 (KST)

Số ca nhiễm
(mới)

2.434

Số ca nhiễm
(lũy kế)

295.132

Số ca tử vong
(lũy kế)

2.434

Tình hình tiêm chủng vắc-xin

Tính đến 2021.09.24. 00:00:00 (KST)

Mũi 1

37.132.188 (72,31 %)

Mũi 2

22.582.280 (43,98 %)

Biểu đồ và thống kê

COVID-19 Video

COVID-19 Video

close button

#Tin tức mới nhất về dịch COVID-19

Tin tức

Hướng dẫn khi nhập cảnh

Biểu đồ và thống kê

Nội dung