Trò chơi

Trò chơi ghép hình
kỷ niệm 70 năm độc lập, 30 năm tương lai

Các bạn hãy hoàn tất ghép hình dưới đây theo các bước!
Chúng tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và gửi quà lưu niệm tới những người trúng thưởng.

Thời gian : 17/6/2015 – 30/7/2015Ngày công bố trúng thưởng : 7/8/2015

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Trò chơi đã kết thúc.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bạn hãy ghép các mảnh hình dưới đây.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bạn hãy ghép các mảnh hình dưới đây.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

 
Trò chơi đã kết thúc.