Sáng kiến thống nhất hòa bình (Tuyên bố Dresden)

Khái quát về Tuyên bố Dresden

Ngày 28/3/2014, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra tuyên bố về “Sáng kiến thống nhất hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc” khi bà đến thăm Dresden, thành phố tượng trưng cho sự thống nhất ở Đức.

“Giờ là lúc hai miền Nam Bắc phải tăng cường giao lưu hợp tác. Đó không phải là sự giao lưu kiểu sự kiện nhất thời, mà cần làm sao để người dân hai miền giúp đỡ lẫn nhau nhằm phục hồi giá trị về sự đồng nhất dân tộc.”

Bài diễn thuyết của Tổng thống Park Geun-hye tại lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự trường Đại học công nghệ Dresden ngày 28/3/2014

Sáng kiến thống nhất hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc hay còn gọi là Sáng kiến Dresden là một đề xuất được cụ thể hóa trong khuôn khổ các chính sách khôn khéo về thống nhất và về Bắc Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye kể từ khi bà lên nắm quyền. Có thể nói, Sáng kiến Dresden chính là điểm khởi đầu của những nỗ lực thực hiện Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc và là bước đệm để chuẩn bị cho công cuộc thống nhất.
Sáng kiến này là sự tiếp nối của sáng kiến ‘Thống nhất là đại lợi’ được Tổng thống đưa ra tại buổi họp báo mừng năm mới ngày 6/1/2014 và tuyên bố thành lập Ủy ban chuẩn bị thống nhất ngày 25/2/2014.
Đây cũng có thể coi là một mắt xích trong đường lối “Xây dựng nền tảng cho công cuộc thống nhất hòa bình”, một trong bốn phương châm lớn của Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye.

Ý nghĩa của Sáng kiến Dresden

Cụ thể hóa Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc
Xúc tiến Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc thông qua hợp tác liên Triều như xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh
Chuẩn bị cho công cuộc thống nhất
Tiếp nối quan điểm “thống nhất là đại lợi”, đây là sự tiếp cận con đường thống nhất bán đảo Hàn Quốc với trọng tâm là lợi ích toàn diện như phát triển quan hệ song phương, thay đổi Bắc Triều Tiên, tạo cơ hội mới cho phát triển kinh tế của Hàn Quốc, phồn vinh cho khu vực Đông Bắc Á.
Xúc tiến hợp tác lâu dài giữa hai miền Nam Bắc
Khôi phục tính đồng nhất dân tộc thông qua giao lưu hợp tác Nam Bắc lâu dài chứ không phải là sự nhất thời
Chuẩn bị cho công cuộc thống nhất cùng cộng đồng quốc tế
Xúc tiến công cuộc thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc sao cho tạo dựng sự hòa hợp với các nước xung quanh, nhận được sự ủng hộ từ thế giới và đóng góp cho cộng đồng quốc tế
Lấy thống nhất là tầm nhìn để phát triển đất nước
Phát triển thành một cường quốc bằng cách thống nhất đất nước giống như Đức đã làm, tạo nên bước tiến trong lịch sử

Ba đề xuất của Sáng kiến Dresden

Tổng thống Park Geun-hye đã nêu ra ba đề xuất cho Bắc Triều Tiên : hỗ trợ mang tính nhân đạo, xây dựng hạ tầng dân sinh và khôi phục tính đồng nhất dân tộc

Giải quyết các vấn đề nhân đạo
Tổ chức thường xuyên chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán
Tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Bắc Triều Tiên như sản phụ và trẻ sơ sinh
Khôi phục tính đồng nhất dân tộc
Tăng cường cơ hội tiếp xúc giữa nhân dân hai miền
Tăng cường giao lưu ở các lĩnh vực như nghiên cứu và bảo tồn lịch sử, văn hóa nghệ thuật, thể thao
Hỗ trợ giáo dục đào tạo về phát triển kinh tế và tài chính
Phát triển các chương trình giáo dục cho thế hệ tương lai
Xây dựng cơ sở hạ tầng vì phồn vinh chung liên Triều
Đóng góp cho thịnh vượng chung trong khu vực Đông Bắc Á chứ không chỉ riêng hai miền Nam Bắc
Xây dựng hạ tầng dân sinh
Xây dựng các ‘khu nông thôn phức hợp’ ở Bắc Triều Tiên
Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác tài nguyên thiên nhiên cho Bắc Triều Tiên

Phương hướng xúc tiến Sáng kiến Dresden

Sáng kiến Dresden sẽ được xúc tiến theo bốn hướng chính là chính sách thống nhất thực tiễn khả thi, chính sách thống nhất lâu dài, chính sách thống nhất do hai miền cùng thực hiện và chính sách thống nhất có sự chung tay của cộng đồng quốc tế.

Chính sách thống nhất thực tiễn khả thi
Thực hiện các dự án khả thi xét theo khả năng tiếp nhận của Bắc Triều Tiên, rồi xây dựng niềm tin từ cái nhỏ nhất. Trên cơ sở đó tạo ra niềm tin lớn hơn cho từng giai đoạn
Tiến hành từ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh và hỗ trợ nhân đạo rồi dần dần mở rộng sang mọi mặt.
Chính sách thống nhất lâu dài
Xúc tiến trên nền tảng đồng thuận và đồng cảm về mọi mặt trong cộng đồng
Xúc tiến theo hướng giúp đỡ người dân Bắc Triều Tiên khôi phục kế sinh nhai, xây dựng hệ thống bền vững để mở ra con đường mới cho kinh tế Hàn Quốc
Chính sách thống nhất có sự chung tay của cộng đồng quốc tế
Nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế chia sẻ tầm nhìn về thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc, tạo ra sự thay đổi ở Bắc Triều Tiên
Hướng đến thịnh vượng cho bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng Đông Bắc Á dựa trên xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh
Chính sách thống nhất do hai miền cùng thực hiện
Hòa bình thống nhất hạnh phúc do hai miền Nam Bắc đồng lòng nhất trí dựa trên đối thoại và hiểu biết lẫn nhau chứ không phải thống nhất do Hàn Quốc làm chủ đạo
Ba đề xuất mà Sáng kiến Dresden đưa ra gồm hỗ trợ nhân đạo, xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh và khôi phục sự đồng nhất dân tộc chính là bước tạo cơ sở cho sự thống nhất có thỏa hiệp
Nguồn : Viện Nghiên cứu thống nhất