Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc

Khái niệm 「Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc」

「Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc」 là chính sách nhằm phát triển quan hệ Nam Bắc bằng cách xây dựng niềm tin giữa hai miền dựa trên an ninh vững chắc, rồi thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và xa hơn nữa là xây dựng nền tảng cho việc thống nhất đất nước.
Giữ gìn hòa bình bằng cách đảm bảo tình hình an ninh vững chắc, không khoan nhượng trước các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, đồng thời lôi kéo miền Bắc cùng chung bước trên con đường xây dựng niềm tin.
Ưu tiên tối đa việc xúc tiến xây dựng niềm tin giữa hai miền Nam Bắc. Thiết lập vòng tuần hoàn giữa xây dựng niềm tin, phát triển quan hệ liên Triều, chính sách hòa bình bền vững trên bán đảo và tạo dựng nền tảng cho thống nhất đất nước.

※ ‘Phương hướng chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Chính phủ đương nhiệm là xây dựng và phục hồi niềm tin giữa hai miền Nam Bắc dựa trên an ninh vững chắc, thiết lập hòa bình và tạo nền tảng cho thống nhất‘ (Trong buổi làm việc giữa Tổng thống và Bộ Thống nhất, Bộ Ngoại giao vào ngày 27/3/2013)

< Quá trình và ý nghĩa của việc xây dựng niềm tin >

  • Niềm tin được tạo dựng dần dần thông qua đối thoại, giữ lời hứa, và quá trình giao lưu hợp tác.
    Phải cùng bước đến con đường hợp tác bằng cách buộc trả giá cho các hành động sai trái phá vỡ hòa bình.
    Làm rõ một điều rằng, việc xây dựng niềm tin thông qua đối thoại, giao lưu và hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho đôi bên.
  • 「Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc」 bao gồm cả △niềm tin giữa hai miền Nam Bắc, △niềm tin của nhân dân, và △niềm tin với cộng đồng quốc tế.
    Niềm tin vừa là cơ sở để có thể phát triển quan hệ hai miền, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, xây dựng nền tảng thống nhất; đồng thời cũng là nguồn lực xã hội để có thể xúc tiến mạnh mẽ chính sách đối với Bắc Triều Tiên trong sự ủng hộ của nhân dân và sự hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Bối cảnh xúc tiến

1. Ngăn chặn vòng luẩn quẩn, lôi kéo Bắc Triều Tiên trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

※ ‘Không thể lặp đi lặp lại cách giải quyết: cứ Bắc Triều Tiên gây ra mối đe dọa rồi hai bên mới đối thoại, thỏa hiệp và Hàn Quốc chi viện. Rồi nếu có nguy cơ đe dọa lại tiếp tục đối thoại và chi viện. (Ủy ban Ngoại giao, thống nhất và Quốc phòng của đảng Thế giới mới ngày 11 tháng 4 năm 2013)

2. Giải quyết tận gốc nguy cơ về an ninh trên bán đảo Hàn Quốc như vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên

3. Tận dụng ưu điểm của chính sách đối với Bắc Triều Tiên trong quá khứ và tiếp cận một cách tổng hợp

Có thể sự bất tín ngày càng trầm trọng giữa hai miền Nam Bắc như hiện nay lại là cơ hội để hình thành một trật tự mới dựa trên niềm tin do Hàn Quốc dẫn dắt.
Dựa trên nhận thức này, Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye đã đưa ra 「Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc」.

Các bước xúc tiến

Bình thường hóa quan hệ liên Triều thông qua xây dựng niềm tin
m hướng giải quyết lâu dài các vấn đề nhân đạo
Xây dựng kênh đối thoại · thực hiện tinh thần thỏa thuận
Mở rộng·củng cố giao lưu hợp tác
Xúc tiến 「Dự án Hàn Quốc triển vọng」
Thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc
Thiết lập sự ổn định vững chắc
Nỗ lực nhiều mặt để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên
Xây dựng công viên sinh thái hòa bình thế giới ở khu phi quân sự liên Triều DMZ
Xúc tiến xây dựng niềm tin về chính trị·quân sự
Tăng cường hạ tầng chocông cuộc thống nhất
Kế thừa và phát triển 「Phương án thống nhất cộng đồng dân tộc」
Xúc tiến công cuộc thống nhất cùng người dân
Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Bắc Triều Tiên
Tìm vòng tuần hoàn cho thống nhất hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và hợp tác hòa bình trong khu vực Đông Bắc Á
Mở rộng sự ủng hộ của quốc tế cho công cuộc thống nhất
Xúc tiến hòa bình lâu dài trong khu vực Đông Bắc Á để góp phần giải quyết tận gốc vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên
Xúc tiến hợp tác ba bên Triều-Trung-Nga
Nguồn : Bộ Thống nhất Hàn Quốc