Khái quát về công viên

Khái quát

Hai miền Nam Bắc cùng cộng đồng quốc tế xây dựng công viên sinh thái hòa bình ở khu phi quân sự liên Triều (DMZ) để hàn gắn vết thương của sự đối đầu và chia cắt, tạo ra công viên của hòa bình và sự sống để thực hiện thống nhất, xây dựng niềm tin.

Mục tiêu

Hàn Quốc có kế hoạch biến DMZ thành địa điểm hợp tác sinh thái quốc tế và là không gian của hòa bình.

Không gian sinh thái
Nối kết và khôi phục đồng thời bảo tồn hệ sinh thái trong khu phi quân sự một cách hệ thống.
Không gian hợp tác
Biến khu phi quân sự thành một không gian hợp tác mọi mặt như xã hội·văn hóa·dân sinh… trên cơ sở hợp tác môi trường.
Không gian hòa bình
Kế hoạch tạo không gian mà hai miền Nam Bắc và cộng đồng quốc tế có thể giao lưu trao đổi với nhau.

Địa điểm

Địa điểm xây dựng công viên sẽ được quyết định dựa trên thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Phương hướng xây dựng

Xây dựng một công viên sinh thái thân thiện với môi trường mà tại đó, người dân hai miền Nam Bắc cùng người dân thế giới có thể trải nghiệm các giá trị sinh thái·hòa bình trong khu phi quân sự liên Triều DMZ

Ý tưởng xây dựng Công viên sinh thái hòa bình tại khu phi quân sự liên Triều [Tổng thống Park Geun-hye]

  • Lần đầu tiên đề xuất ý tưởng xây dựng công viên sinh thái hòa bình tại khu phi quân sự liên Triều (Diễn thuyết tại lưỡng viên Mỹ ngày 18/5/2013)
    Xây dựng công viên trong khu phi quân sự liên Triều để tạo tiền đề phát triển niềm tin giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, đồng thời để người dân hai miền và người dân thế giới có thể giao lưu ở không gian hòa bình này.
Nguồn : Bộ Thống nhất Hàn Quốc