Thông điệp của thế giới

70 năm độc lập, 30 năm tương lai
Sự kiện đặc biệt <Tương lai dân tộc, bán đảo Hàn Quốc thống nhất>
"Lời nhắn nhủ tới bán đảo Hàn Quốc"

“한반도의 평화 통일을 기원합니다!”

“We Hope for a Peaceful Unification of the Korean Peninsula!”

« Je souhaite la réunification pacifique de la Corée ! »

„Wir hoffen auf eine friedliche Wiedervereinigung Koreas!”

“¡Deseo la reunificación pacífica de Corea!”

"Весь мир желает Корейскому полуострову независимого и мирного воссоединения"

“ 祈愿韩国和平统一!”

「韓国の平和統一を祈ります!」

”نأمل في التوحيد السلمي لكوريا“

“Mendoakan unifikasi damai di Korea”

“Cầu chúc hòa bình thống nhất cho Hàn Quốc”

Năm 2015 kỷ niệm 70 năm Đại Hàn Dân Quốc giành độc lập nhưng cũng là tròn 70 năm hai miền Nam Bắc bị chia cắt.
Xin giới thiệu lời nhắn mà các bạn đã gửi đến để cầu nguyện cho thống nhất, hòa bình tự chủ trên bán đảo Hàn Quốc sau 70 năm chia bị chia cắt.

Nguồn : KBS