KBS World Radio

BÀI 19. Tại điểm hướng dẫn du lịch

 • 관광 안내소[koan-goang annesô]điểm hướng dẫn du lịch
 • 관광하다[koan-goang-hađa]thăm quan
 • 지도[chiđô]bản đồ
 • 국립중앙박물관[Kungnipch’ung-angbangmulgoan]bảo tàng Trung ương quốc gia
 • N서울 타워[ên Sơul tha-uơ]tháp N Seoul
 • 고궁[kôgung]cố cung
 • 전망대[chơnmangđe]đài quan sát
 • 한 눈에 보다[han nunê pôđa]nhìn toàn cảnh
 • 많다[mantha]nhiều
 • 제공하다[chêgông-hađa]cung cấp
 • 구하다[kuhađa]tìm kiếm
 • 따라오다[t’araôđa]theo sau
 • 이용하다[iyông-hađa]tận dụng / dùng
 • 편리하다[phyơllihađa]tiện lợi
 • 시티투어버스[sithithu-ơpơsư]xe buýt du lịch quanh thành phố
 • 볼거리[pôlk’ơri]thứ để xem
 • 먹을거리[mơgưlk’ơri]đồ ăn uống
 • 처음[chhơưm]lần đầu tiên