KBS World Radio

BÀI 6. Tại bến xe buýt

 • 버스[pơsư]xe buýt
 • 운전기사[unchơn-ghisa]người lái xe
 • 지하철[chihachhơl]tàu điện ngầm
 • [yơc]ga
 • ~호선[~hôsơn]tuyến (số)(tàu điện ngầm)
 • 요금[yôgưm]giá tiền / cước phí
 • 버스정류장[pơsư-chơngnyu-chang]bến xe buýt
 • 매표소[mephyôsô]điểm bán vé
 • 교통카드[kyôthôngkhađư]thẻ giao thông
 • 현금[hyơn-gưm]tiền mặt
 • 구입하다/사다[ku-iphađa/sađa]mua
 • 돈을 내다[tônưl neđa]trả tiền
 • 타다[thađa]đi (lên)
 • 내리다/하차하다[neriđa/hachhahađa]xuống (xe)
 • 갈아타다[karathađa]đổi xe (tàu)
 • 환승역[hoansưng-yơc]ga đổi xe (tàu)
 • 단말기[tanmalghi]máy quẹt thẻ (thiết bị kiểm tra lên xuống ở xe buýt)
 • 찍다[ch’ict’a]quẹt thẻ
 • 벨을 누르다[pêrưl nurưđa]bấm chuông
 • 편의점[phyơni-chơm]cửa hàng 24 giờ