KBS World Radio

BÀI 11. Tại bệnh viện

 • 병원[byơng-uơn]bệnh viện
 • 의사[ưisa]bác sĩ
 • 간호사[kan-hôsa]y tá
 • 내과[nek’oa]khoa nội
 • 안과[ank’oa]khoa mắt
 • 피부과[phibuk’oa]khoa da liễu
 • 외과[uêk’oa]khoa ngoại
 • 치과[chhik’oa]nha khoa
 • 이비인후과[ibiin-huk’oa]khoa tai mũi họng
 • 진찰하다[chinchhalhađa]khám bệnh
 • 주사를 맞다[chusarưl mat’a]tiêm
 • 전염되다[chơnyơmtuêđa]bị nhiễm (bệnh)
 • 유행하다[yuheng-hađa]lan rộng, lây lan
 • 감기[kamghi]cảm cúm
 • 눈병[nunp’yơng]bệnh về mắt
 • 소화불량[sôhoabullyang]khó tiêu
 • 아프다[aphưđa]đau
 • 열이 나다[yơri nađa]bị sốt
 • 기침이 나다[kichhimi nađa]ho