Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gã đàn ông nào cũng chỉ là đàn ông thôi (9) 아무 사이 아니에요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-04-26

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

아무 사이 아니에요 (Chẳng có quan hệ gì cả)

[a-mu sa-i a-ni-e-yo]


Phân tích

Câu dùng khi thể hiện giữa hai người không có mối quan hệ gì đặc biệt ở dạng thân mật kính trọng.


아무        gì cả, nào cả

사이        quan hệ

아니다    không, không phải là

-어요        đuôi câu thân mật kính trọng


* 아무 (gì cả, nào cả) + 사이 (quan hệ) + 아니다 (không, không phải là) + -어요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 아무 사이 아니에요 (Chẳng có quan hệ gì cả)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Chẳng có quan hệ gì cả"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

아무 사이 아니야 

(a-mu sa-i a-ni-ya)

Thân mật kính trọng

아무 사이 아니에요

(a-mu sa-i a-ni-e-yo)

Kính trọng

아무 사이 아닙니다

(a-mu sa-i a-nim-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Chẳng có quan hệ gì cả"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Đề nghị bạn đừng hiểu lầm về quan hệ giữa bản thân và anh khóa trên.

나랑 그 오빠 아무 사이 아니야, 오해하지 마.

(a-mu sa-i a-ni-ya)

Mình và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả. Đừng có hiểu lầm nhé.
Giải thích cho cấp trên về tin đồn rằng bạn hẹn hò với cấp dưới.

아무 사이 아닙니다.

(a-mu sa-i a-nim-ni-da)

Chẳng có quan hệ gì cả ạ.


Lựa chọn của ban biên tập