Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ồ! Nhà trọ Samgwang (7) 잘 지냈어?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-07-12

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

잘 지냈어? (Con ổn chứ?)

[jal ji-nae-sseo]


Phân tích 

Câu dùng khi hỏi thăm đối phương sau một thời gian gặp lại ở dạng thân mật trống không.


        tốt

지내다        trải qua, sống

-었-        thì quá khứ

-어?        đuôi câu hỏi thân mật trống không


* 잘 (tốt) + 지내다 (trải qua, sống) + -었- (thì quá khứ) + -어? (đuôi câu hỏi thân mật trống không) = 잘 지냈어? (Con ổn chứ?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Con ổn chứ?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

잘 지냈어? 

(jal ji-nae-sseo)

Thân mật kính trọng

잘 지냈어요? 

(jal ji-nae-sseo-yo)

Kính trọng

잘 지내셨어요? 

(jal ji-nae-syeo-sseo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Con ổn chứ?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Hỏi thăm khi gặp lại những đồng nghiệp công ty sau kỳ nghỉ mát.

휴가 때 잘 지냈어요?

(hyu-ga ttae jal ji-nae-sseo-yo)

Các anh chị vẫn khỏe trong kỳ nghỉ hè chứ?
Hỏi thăm sức khỏe của ông bà ở quê sau một thời gian gặp lại.

할아버지 할머니, 그동안 잘 지내셨어요?

(ha-ra-beo-ji hal-meo-ni, geu-dong-an jal ji-nae-syeo-sseo-yo)

Trong thời gian qua, ông bà vẫn khỏe chứ ạ?


Lựa chọn của ban biên tập