Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Quý ông và cô gái trẻ (12) 한 수 배웠어요

2023-02-20

Mẫu câu trong tuần 

한 수 배웠어요 (Cháu học được một chiêu rồi)

[han su bae-wo-sseo-yo]


Phân tích 

Câu nói ở dạng thân mật kính trọng dùng khi được ai đó chỉ bảo một điều gì đó hữu dụng.


                      một

                      chiêu, đòn

배우다              học

--                   thì quá khứ

-어요                đuôi câu thân mật kính trọng


(một) + (tuyệt chiêu, ngón đòn) + 배우다 (học) + -- (thì quá khứ) + -어요 (đuôi câu thân mật kính trọng) =   배웠어요 (Cháu học được một chiêu rồi)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cháu học được một chiêu rồi"

Mức độ kính trọng

Mẫu câu

Thân mật trống không

한 수 배웠어

(han su bae-wo-sseo)

Thân mật kính trọng

  배웠어요

(han su bae-wo-sseo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Chẳng thể mở miệng được"

Tình huống

Mẫu câu

Ý nghĩa

Cảm ơn vì nhờ có đối thủ mà đã học được nhiều kỹ thuật đánh bóng bàn qua trận đấu.

덕분에 제대로 한 수 배웠어. 고마워.

(deok-bu-ne je-dae-ro han su bae-wo-sseo. go-ma-wo)

Nhờ cậu mà tớ học được chiêu đánh một cách bài bản. Cảm ơn cậu.

Tỏ ý khâm phục khi thấy người quen đã sắp xếp hành lý chuyển nhà một cách gọn ghẽ và hoàn hảo.

저는 이렇게까지 정리 못 하는데 오늘 제가 한 수 배웠어요.

(jeo-neun i-reo-ke-kka-ji jeong-ni mot ha-neun-de o-neul je-ga han su bae-wo-sseo-yo)

Em không thể sắp xếp gọn đến mức này, hôm nay em học được một chiêu rồi.


Lựa chọn của ban biên tập