Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Tiền điện tử không phải là tài sản tài chính

Write: 2019-09-23 11:14:42Update: 2019-09-23 11:15:42

Tiền điện tử không phải là tài sản tài chính

Photo : YONHAP News

Viện chuẩn mực kế toán Hàn Quốc và Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 23/9 cho biết, trong hội nghị diễn ra vào tháng 6 tại London (Anh), Ủy ban giải thích Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trực thuộc Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB), đã tiến hành thảo luận về việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế như thế nào khi sở hữu tiền điện tử (tiền kỹ thuật số hay tiền ảo). Cuối cùng, đi tới kết luận là không thể phân loại tiền điện tử là tài sản tài chính. 

Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế là một tổ chức lập ra chuẩn mực kế toán quốc tế được sử dụng bởi hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới.

Hiện tại do chưa có quy định liên quan tới tiền điện tử trong Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, dẫn tới sự hỗn loạn tại nhiều nước. Do đó, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế đã tổ chức nhiều hội nghị, ra quyết định sơ bộ, thu thập ý kiến về việc áp dụng tiêu chuẩn hiện hành ra sao, hay lập ra một tiêu chuẩn mới, đối với tiền điện tử.

Tổ chức này kết luận phân loại tiền điện tử như một loại tài sản vô hình, hoặc tài sản tồn kho. Tài sản vô hình là tài sản không tồn tại thực về mặt vật lý, nhưng vẫn mang tính chất là tài sản phi tiền tệ, có thể phân biệt được, tương tự như bản quyền, thương quyền, quyền sở hữu trí tuệ. Tài sản tồn kho là chỉ những sản phẩm, hàng hoá, nguyên vật liệu có sẵn để chờ bán. 

Kết luận lần này mang ý nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trong việc định nghĩa tính chất của tiền điện tử.

Trong thời gian qua, việc định nghĩa về tính chất của tiền điện tử đã gây ra nhiều hỗn loạn trên toàn thế giới. Kết luận lần này sẽ là điểm khởi đầu để chấm dứt những tranh cãi đó. 

Tại Hàn Quốc, quyết định sẽ khiến cho sự ra đời khung pháp lý về tiền điện tử càng trở nên khó khăn hơn. Đó là bởi kết luận của tổ chức quốc tế càng củng cố thêm cho lập trường hiện tại của Chính phủ Hàn Quốc. Trong thời gian qua, một số quỹ có ý định ra mắt để đầu tư vào tiền điện tử ở trong nước, nhưng không thành. Chính phủ cũng đã không cho phép phát hành lần đầu tiền điện tử (ICO), tương tự như việc phát hành chứng khoán lần đầu (IPO) tại thị trường cổ phiếu.

Lựa chọn của ban biên tập