Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Đảng Hợp nhất Tương lai công bố chính sách 10 lĩnh vực lớn

Write: 2020-08-13 14:24:22Update: 2020-08-13 18:36:39

Đảng Hợp nhất Tương lai công bố chính sách 10 lĩnh vực lớn

Photo : YONHAP News

Ủy ban đặc biệt về sửa đổi cương lĩnh và chính sách thuộc đảng đối lập Hợp nhất Tương lai ngày 13/8 đã mở cuộc họp báo tại Quốc hội, công bố 33 chính sách thuộc 10 lĩnh vực. Đảng Hợp nhất Tương lai đã thể hiện rõ xu hướng tăng cường tính trung lập, giảm bớt màu sắc bảo thủ trong hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực ngoại giao và an ninh.

Đầu tiên, đảng Hợp nhất Tương lai khẳng định sẽ tích cực đảm bảo cuộc sống ổn định và tự do cho người dân thông qua thu nhập cơ bản của từng cá nhân, nhằm chuẩn bị cho thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đảng đối lập cũng một lần nữa thông qua khái niệm "kinh tế công bằng", từng được đưa ra trước thềm bầu cử Tổng thống năm 2012; xây dựng chính sách xử phạt nghiêm các hành vi không công bằng trên thị trường để doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tăng trưởng; và thiết lập định nghĩa về thuế.

Trong lĩnh vực lao động, khác với lập trường của phe bảo thủ từ trước đến nay là chỉ nhấn mạnh tính linh hoạt và nới lỏng quy chế, đảng Hợp nhất Tương lai lại chú trọng quyền lợi của người lao động như đảm bảo mạng lưới an toàn tuyển dụng, hạn chế tai nạn lao động, xây dựng quan hệ phát triển giữa giới chủ và người lao động.

Ngoài ra, các chính sách của đảng này còn bao gồm vấn đề bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi trẻ em, kể cả gia đình người nhập cư, và xóa bỏ nạn bạo hành động vật.

Đảng Hợp nhất Tương lai một mặt phê phán Chính phủ đương nhiệm, mặt khác lấn lướt đảng Dân chủ đồng hành để đề xuất cải cách chính trị. Cụ thể, đảng này cam kết sẽ đi theo mô hình "Chính phủ quy mô nhỏ, có năng lực", thu hẹp quyền hạn của Tổng thống bằng cách hạn chế sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường, xóa bỏ văn phòng Cố vấn Nhân sự và Cố vấn các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống.

Đảng đối lập cũng nhấn mạnh việc cân bằng và kìm hãm các cơ quan quyền lực, cấm Phủ Tổng thống can dự vào công việc của cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, đảng Hợp nhất Tương lai cũng nêu rõ vấn đề "công bằng"; tiêu diệt tận gốc vấn nạn ưu tiên con cái quan chức cấp cao được nhập học, tuyển dụng vào các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước; chuyển đổi cơ chế tuyển dụng nhân viên chính thức bất công bằng.

Đảng đối lập cũng chính thức tuyên bố cấm một nghị sĩ tái nhiệm 4 khóa liên tiếp tại Quốc hội, vấn đề từng vấp phải phản đối gay gắt trong nội bộ đảng.

Trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh, đảng Hợp nhất Tương lai đã thông qua các chính sách cứng rắn có xu hướng bảo thủ như tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, tăng cường đãi ngộ cho những người có công với đất nước.

Ủy ban đặc biệt về sửa đổi cương lĩnh và chính sách của đảng Hợp nhất Tương lai ngày 20/7 vừa qua đã công bố cương lĩnh mới, kế thừa tinh thần của Chính phủ lâm thời và tinh thần Phong trào vận động dân chủ Gwangju ngày 18/5.

Chính sách và cương lĩnh đổi mới của đảng sẽ được trình lên Đại hội đảng, dự kiến sẽ được xác nhận lần cuối tại cuộc họp Ủy ban toàn quốc đầu tháng 9 tới.

Lựa chọn của ban biên tập