Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hạn chế một số hoạt động vận động tranh cử 90 ngày trước thềm bầu cử Tổng thống

Write: 2021-12-09 13:51:16Update: 2021-12-09 17:35:13

Hạn chế một số hoạt động vận động tranh cử 90 ngày trước thềm bầu cử Tổng thống

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc công bố, bắt đầu từ ngày 9/12, 90 ngày trước thềm bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 20, tất cả các buổi lễ kỷ niệm xuất bản sách liên quan tới ứng cử viên Tổng thống đều bị nghiêm cấm. Ngoài ra, quảng cáo sách, kịch, điện ảnh, tranh ảnh có tên của một đảng hay ứng cử viên Tổng thống cũng bị cấm. Các ứng cử viên Tổng thống chỉ được phép xuất hiện trong các nội dung đưa tin hay các buổi tranh luận trên sóng truyền hình.

Việc báo cáo về hoạt động chính trị của ứng cử viên Tổng thống cũng bị hạn chế, chỉ được thực hiện thông qua điện thoại trực tiếp, tin nhắn văn bản và trang chủ internet, không được tổ chức tụ tập hoặc công bố dưới hình thức văn bản báo cáo.

Những người bị hạn chế tranh cử, như công chức, phải xin từ chức trước ngày 9/12, riêng nghị sĩ Quốc hội thì không bị áp dụng quy định này.

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đề nghị các ứng cử viên Tổng thống và các đảng chú ý không để xảy ra trường hợp vi phạm quy định được nêu rõ trong Luật bầu cử.

Lựa chọn của ban biên tập