Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Gần 60% người trưởng thành Hàn Quốc không đọc một quyển sách nào trong năm 2023

Write: 2024-04-18 12:49:51Update: 2024-04-18 14:45:37

Gần 60% người trưởng thành Hàn Quốc không đọc một quyển sách nào trong năm 2023

Photo : KBS News

Bộ Văn hóa, thể thao và giáo dục Hàn Quốc ngày 18/4 công bố kết quả khảo sát về "Tình hình đọc sách của người dân năm 2023". 

Trong năm ngoái, tỷ lệ đọc sách tổng hợp ở người trưởng thành, thể hiện tỷ lệ người đọc ít nhất một quyển sách trong vòng một năm, đạt 43%, giảm 4,5% so với kết quả khảo sát năm 2021, mức thấp nhất kể từ khi có khảo sát liên quan từ năm 1994.

Tỷ lệ người dân đọc ít nhất một cuốn sách trong năm từng đạt 86,8% vào năm 1994. Tuy nhiên, con số này bắt đầu giảm dần kể từ năm 2013 (72,2%), khi sách điện tử cũng được bao gồm trong thống kê, và liên tục xác lập mức thấp kỷ lục mỗi năm.

Xét theo độ tuổi, trong năm ngoái có 15,7% người trên 60 tuổi đọc ít nhất một cuốn sách, giảm mạnh so với mức 23,8% năm 2021. Tỷ lệ này ở nhóm 19-29 tuổi là 74,5%, cao nhất trong số các nhóm tuổi, nhưng cũng giảm 3,6%. Tỷ lệ đọc sách ở nhóm 30 và 40 tuổi lần lượt đạt 68% và 47,9%.

Tỷ lệ đọc sách có sự cách biệt lớn tùy theo thu nhập. Người có thu nhập cao trên 5 triệu won (3.640 USD)/tháng có tỷ lệ đọc sách là 54,7%. Trong khi đó, người có thu nhập dưới 2 triệu won (1.456 USD)/tháng chỉ có tỷ lệ đọc sách là 9,8%.

Xét theo thể loại sách, tỷ lệ đọc sách giấy là 32,3%, có nghĩa là trong số 10 người trưởng thành thì có 7 người không đọc một quyển sách giấy trong một năm.

Số lượng sách đọc trong cả năm 2023 của người trưởng thành Hàn Quốc là 3,9 quyển, giảm 0,6 quyển so với năm 2021. Đặc biệt, số lượng đọc sách giấy chỉ là 1,7 quyển. Thời gian đọc bình quân mỗi ngày là 18,5 phút vào ngày thường, 25 phút vào ngày nghỉ.

Khác với người trưởng thành, tỷ lệ đọc sách ở học sinh có sự cải thiện. Tỷ lệ đọc sách ở học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là 95,8%, tăng 4,4% so với năm 2021. Số cuốn sách đọc trong năm là 36 cuốn, tăng 1,6 cuốn. Thời gian đọc sách bình quân ngày thường là 82,6 phút, ngày nghỉ là 89 phút.

Cuộc khảo sát này chỉ tính tỷ lệ đọc sách với các loại sách thông thường, không gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, sách ôn thi, tạp chí, truyện tranh. Thêm vào đó, phạm vi đọc theo nhận thức của người dân lại có sự khác biệt. 49,6% học sinh cho rằng đọc truyện tranh cũng được tính là đọc sách. 67,7% người trưởng thành nhận thức rằng việc đọc tiểu thuyết trên mạng cũng được coi là đọc sách.

Lựa chọn của ban biên tập