Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ loại Hàn Quốc khỏi nhóm các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái

Write: 2023-11-08 11:00:03

Thumbnail : YONHAP News

Từ năm 2016, Hàn Quốc liên tục bị Mỹ xếp vào danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Do nằm trong nhóm này, Seoul bị Chính phủ Mỹ giám sát đối với các giao dịch ngoại hối.

Căn cứ theo Luật xúc tiến thương mại, từ năm 2015, Mỹ tiến hành đánh giá về chính sách vĩ mô và chính sách tỷ giá của 20 đối tác thương mại lớn của nước này, trong đó chỉ định nước cần phân tích chuyên sâu và nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái nếu nằm trong các tiêu chuẩn nhất định. 

Nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái là nước có hai trong số ba tiêu chuẩn mà Chính phủ Mỹ đề ra. Đó là cán cân hàng hóa, dịch vụ thặng dư thương mại trên 15 tỷ USD với Mỹ; thặng dư cán cân vãng lai vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); và mua ròng đô-la Mỹ trên 2% GDP trong suốt 8 tháng liên tiếp.

Mục đích của quy định này là nhằm ngăn chặn Chính phủ của một nước can thiệp điều chỉnh tỷ giá hối đoái hòng thu về lợi nhuận trong giao dịch thương mại với Mỹ. Trong trường hợp một quốc gia có cả ba tiêu chuẩn nói trên thì sẽ thuộc nhóm các nước cần phân tích chuyên sâu.

Theo báo cáo tỷ giá hối đoái nửa cuối năm 2023 do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày 7/11 (giờ địa phương), Hàn Quốc và Thụy Sĩ được loại khỏi nhóm các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Lần này, Seoul chỉ thặng dư thương mại trên 15 tỷ USD với Washington.

Trong báo cáo tỷ giá hối đoái nửa đầu năm, Hàn Quốc cũng chỉ thuộc một trong ba tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do quy định là phải duy trì trong ít nhất hai kỳ báo cáo liên tiếp, nên lúc đó Seoul vẫn nằm trong danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái.

Trong báo cáo mà Bộ Tài chính Mỹ công bố cùng ngày, không có quốc gia nào vướng phải cả ba tiêu chuẩn. Có 6 quốc gia tương thích với hai tiêu chuẩn, tức thuộc danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái, như Việt Nam, Trung Quốc, Đức. 

Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc không công khai về nội dung can thiệp ngoại hối, và thiếu sự minh bạch trong quá trình thiết lập tỷ giá hối đoái. Theo yêu cầu từ phía Mỹ, Hàn Quốc công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối từ nửa cuối năm 2018.

Lựa chọn của ban biên tập