Nghe Menu Nghe nội dung

Chương trình đặc biệt

Chuyên mục đặc biệt nhân dịp Quốc khánh năm 2018 “Hành trình vĩ đại giành độc lập, Nữ quân Quang phục Đại Hàn Dân Quốc”

2018-08-15

Buổi lễ thành lập Bộ Tổng tư lệnh quân Gwangbok Hàn Quốc (tại Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 17/9/1940)

"Chuyên mục này được bắt đầu từ tấm ảnh trắng đen cũ kỹ. Đây là tấm ảnh chụp buổi lễ thành lập Bộ Tổng tư lệnh quân Gwangbok (Quang Phục) Hàn Quốc vào ngày 17/9/1940. Trong tấm ảnh này, có bốn người phụ nữ mặc quân phục. Đó chính là những nữ quân Gwangbok Đại Hàn Dân Quốc. Họ đã gia nhập đội quân Gwangbok như thế nào và hoạt động ra sao? Lịch sử đã không ghi chép về họ. Chúng ta cũng gần như không hay biết về sự tồn tại của họ. Ngày hôm nay, hãy cùng gặp gỡ những nhà hoạt động là nữ giới trong cuộc hành trình vĩ đại đập tan ách đô hộ của thực dân Nhật, giành độc lập cho đất nước."

Lựa chọn của ban biên tập