Nghe Menu Nghe nội dung

Chính phủ Hàn Quốc theo đuổi tầm nhìn về “quốc gia bao trùm” 

#Thời sự qua góc nhìn KBS l 2018-09-07

Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc theo đuổi tầm nhìn về “quốc gia bao trùm” 

Đề ra tầm nhìn xã hội mới 

Tại hội nghị chiến lược giữa các ban ngành hữu quan ở lĩnh vực xã hội diễn ra vào hôm 6/9, Chính phủ Hàn Quốc đã lập phương án xây dựng một “quốc gia bao trùm”Hội nghị có sự tham gia của quan chức Chính phủ, Phủ Tổng thống, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và các chuyên gia dân sự. Chính phủ Hàn Quốc quyết định lập “Kế hoạch ba năm về bảo đảm cuộc sống toàn dân”Kế hoạch này dự kiến sẽ bao gồm nội dung về tăng cường bảo đảm thu nhập cho người dân và chính sách về phát triển cân bằng khu vựcNgoài ra, Chính phủ đề ra ba tầm nhìn nhằm xây dựng một “quốc gia bao trùm”. Đó là tăng cường đoàn kết xã hội, phát triển bền vững về mặt xã hội, bồi dưỡng năng lực về đổi mới xã hội. Ở mỗi tầm nhìn, Chính phủ lại đưa ra các mục tiêu chính sách cụ thể, với chín chiến lược như giảm nhẹ bất bình đẳng về thu nhập, phát triển cân bằng khu vực, cải thiện môi trường giáo dục gồm tăng cường đầu tư vào giáo dục công, tăng cường thu nhập cơ bản, bảo hiểm xã hội, và xây dựng mạng lưới an toàn tuyển dụng. 

 

Tầm nhìn “quốc gia bao trùm” 

Tầm nhìn “quốc gia bao trùm” ở đây có nguồn gốc từ thuyết “tăng trưởng bao trùm” (inclusive growth) của Tổng thống Moon Jae-in. Tổng thống Moon từng đưa ra đường lối về “tăng trưởng bao trùm” trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Đây là một khái niệm đối lập với “tăng trưởng độc quyền” (exclusive growth), một mô hình chính sách tăng trưởng mới đã được nhiều nước phát triển và tổ chức quốc tế đồng ý sau khi kiểm điểm về chính sách tăng trưởng của chủ nghĩa tự do mới. Các chính sách của Chính phủ đương nhiệm là tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tăng trưởng đổi mới (cách tân?) và kinh tế công bằng được đặt trên phương châm là tăng trưởng bao trùm. Tầm nhìn “quốc gia bao trùm” là đường lối chính sách ở lĩnh vực xã hội, với trọng tâm là bảo đảm thu nhập cho người dân theo từng giai đoạn của cuộc đời. 

 

Bài toàn thực thi  

Tuy nhiên, một số ý kiến đang tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của tầm nhìn này. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng tầm nhìn “quốc gia bao trùm” còn thiếu chính sách cụ thể hoặc kế hoạch về tài chính. Trong hội nghị cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã chỉ thị các ban ngành hữu quan cầnlập kế hoạch trung và dài hạn, bao gồm cả đối sách về nguồn ngân sách, để có thể khiến người dân tin tưởng. Về điều này, Ủy ban Hoạch định chính sách trực tiếp dưới quyền Tổng thống cho biết sẽ tổ chức cuộc họp liên quan, kết hợp với Hội nghị chiến lược tài chính quốc gia, nhằm huy động được nguồn tài chính hiệu quả, thực thi tầm nhìn “quốc gia bao trùm”. 

 

Lựa chọn của ban biên tập