Nghe Menu Nghe nội dung

Hai Tổng liên đoàn lao động lớn tại Hàn Quốc tăng mạnh số thành viên 

#Thời sự qua góc nhìn KBS l 2019-01-07

Tin tức

Hai Tổng liên đoàn lao động lớn tại Hàn Quốc tăng mạnh số thành viên 

Hai đại gia giới lao động của Hàn Quốc là Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc. Quy mô của Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc lớn hơn, có tính chất tương đối ôn hòa và thiện chí với Chính phủ và doanh nghiệp hơn so với Tổng liên đoàn lao động Dân chủ.


Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc

Gồm 27 công đoàn lao động theo từng lĩnh vực công nghiệp, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc là một tổ chức tiêu biểu đại điện cho giới lao động và có tiền thân là Tổng liên đoàn lao động thúc đẩy độc lập Hàn Quốc được thành lập vào năm 1946. Trải qua nhiều lần thay đổi hình thức và tính chất hoạt động sau nhiều đợt biến động chính trị, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc đã từng bị giải thể do cuộc đảo chính quân sự ngày 16/5/1961, nhưng sau đó được tổ chức lại. Vào những năm 1960, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc hoạt động với lập trường ủng hộ chính sách phát triển kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo của Chính phủ thời đó. Vì vậy, tổ chức này bị chỉ trích là không bảo vệ quyền lợi của người lao động về vấn đề lương thấp hay điều kiện làm việc tồi tệ.


Tổng liên đoàn lao động Dân chủ

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ ra đời được xem như là một phương án thay thế cho Tổng liên đoàn Hàn Quốc. Sau những năm 1970, các cuộc đình công diễn ra sôi nổi, khiến quyền lực của Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tương đối bị thu hẹp lại. Do đó, tại các công trường, công xưởng doanh nghiệp, có sự xuất hiện phong trào dân chủ hóa công đoàn lao động và thành lập công đoàn lao động hướng tới dân chủ. Kết quả là Hội đồng lao động toàn quốc được thành lập năm 1990, cơ sở hình thành Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc năm 1995. Theo đó, từ một cơ quan độc quyền là Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc, giới lao động Hàn Quốc được tổ chức lại thành hai tổ chức lớn đại diện cho giới lao động.


Mục tiêu mở rộng tổ chức của hai Tổng liên đoàn lao động

Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc hiện đang tập trung sức lực để mở rộng tổ chức, với mục tiêu đạt 2 triệu thành viên. Kết quả là năm ngoái công đoàn lao động của tập đoàn Posco với quy mô 7.500 người và công đoàn lao động của tập đoàn LG với quy mô 3.500 người đã gia nhập Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc. Điều thu hút sự chú ý là sự gia nhập công đoàn lao động của một công ty con của Công ty bảo hiểm Samsung và công ty an ninh mạng Anlab. Đó là bởi tập đoàn Samsung và giới công nghệ thông tin thường hoạt động với tiêu chí “không cần công đoàn lao động”. Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng số lượng thành viên của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ cũng diễn ra nhanh không kém. Đặc biệt, nếu hoàn tất việc khôi phục các thành viên đã bị sa thải, số lượng thành viên của Tổng liên đoàn này sẽ lên tới 980.000 người.

Mặc dù hai Tổng liên đoàn lao động lớn tại Hàn Quốc đang phát triển nhanh chóng, song tỷ lệ thành lập công đoàn lao động trong nước vẫn ở mức rất thấp là 10,7%. Vấn đề được chỉ ra là do việc thành lập công đoàn lao động chỉ diễn ra tập trung ở các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng hai Tổng liên đoàn lao động nên thực hiện tất cả trách nhiệm xã hội, chứ không nên chỉ đứng trên lập trường của mình.

Lựa chọn của ban biên tập