Nghe Menu Nghe nội dung

Kế hoạch xây dựng Trạm dữ liệu sinh học quốc gia

#Tin nổi bật trong tuần l 2020-07-04

Tin tức

ⓒYONHAP News

Từ nay tới năm 2021, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng “Trạm dữ liệu sinh học quốc gia” nhằm thiết lập nền tảng thu thập và khai thác mọi dữ liệu liên quan đến lĩnh vực sinh học. Sau khi nền tảng này được hoàn thiện, các nhà nghiên cứu có thể tổng hợp, khai thác nhiều dữ liệu nghiên cứu đa dạng, phục vụ mục đích phát triển tân dược hoặc trí tuệ nhân tạo.

 

Trạm dữ liệu sinh học

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương ngày 2/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đã công bố kế hoạch thành lập “Trạm dữ liệu sinh học quốc gia” từ nay tới năm 2021. Ông Hong cho biết vai trò của Trạm dữ liệu sinh học quốc gia là thu thập, tổng hợp và cung cấp dữ liệu nghiên cứu sinh học, hiện đang phân tán rải rác ở nhiều cơ quan, ban ngành. Ngoài ra, Phó Thủ tướng công bố sẽ tiến hành tái cơ cấu 274 ngân hàng tài nguyên vật liệu đang được quản lý ở các cơ quan ban ngành; phân nhóm các cụm tài nguyên vật liệu ở 14 lĩnh vực như tế bào gốc, não, vi sinh vật. Qua đó, Trạm dữ liệu sinh học sẽ cung cấp vật liệu, dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng, giúp Hàn Quốc tự chủ các nguồn tài nguyên cần thiết cho nghiên cứu hiện đang phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xây dựng một cơ chế điều hành khẩn cấp, cho phép cung cấp nhanh chóng những vật liệu cần thiết như các mẫu chất dùng trong xét nghiệm, điều trị, dữ liệu nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, trong trường hợp xảy ra các thảm họa sinh học như đại dịch.

 

“Chiến lược xây dựng dữ liệu lớn tài nguyên nghiên cứu sự sống”

Trạm dữ liệu sinh học quốc gia là một phần trong “Chiến lược xây dựng dữ liệu lớn tài nguyên nghiên cứu sự sống” do 10 cơ quan, ban ngành cùng triển khai, trong đó có Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Y tế và phúc lợi. Chiến lược này được chia làm 4 nội dung trọng tâm là xây dựng môi trường nghiên cứu sinh học nền tảng dữ liệu; thúc đẩy khai thác vật liệu sinh học phù hợp với nhu cầu; thiết lập cơ chế vận hành khẩn cấp hạ tầng để đối phó với thảm họa, sự cố sinh học; và thiết lập nền tảng hợp tác giữa khối Nhà nước và tư nhân.

Hiện nay, công nghệ sinh học đang ngày càng phát triển, hệ quả là dữ liệu và vật liệu, hai nguồn tài nguyên cho nền kinh tế sinh học, cũng gia tăng mạnh mẽ. Dữ liệu lớn đóng vai trò phân tích dữ liệu và vật liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo, đang trở thành yếu tố thiết yếu cho quá trình nghiên cứu và phát triển cũng như sự lớn mạnh của các ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên tại Hàn Quốc, hai nguồn tài nguyên này vẫn đang phân tán rải rác ở nhiều cơ quan ban ngành, khó có thể khai thác hiệu quả. Để khắc phục điểm yếu này, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc đã lập “Chiến lược xây dựng dữ liệu lớn tài nguyên nghiên cứu sự sống”. Trạm dữ liệu sinh học quốc gia chính là một phần trọng tâm trong chiến lược này, nhằm hiện thực hóa nội dung xây dựng môi trường nghiên cứu sinh học nền tảng dữ liệu.

 

Ý nghĩa và hiệu quả kỳ vọng

Dữ liệu sẽ trở nên vô ích nếu bị phân tán và không thể tìm kiếm kịp thời. Nếu dữ liệu được thu thập, phân loại và tổng hợp hợp lý thì sẽ có thể phát huy sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Đây chính là vai trò của “dữ liệu lớn”. Ngày nay, tất cả mọi thứ đều được kết nối bằng mạng internet, một khối lượng dữ liệu khổng lồ đang được lưu trữ. Không thể diễn tả hết tầm quan trọng của nghiên cứu nền tảng dữ liệu. Trạm dữ liệu sinh học quốc gia sẽ là một nền tảng quan trọng, có thể hội tụ các nguồn lực nghiên cứu và phát triển, tạo ra hiệu quả vô cùng lớn. Phó Thủ tướng Hong Nam-ki kỳ vọng Trạm dữ liệu sinh học quốc gia sẽ giúp thiết lập nền tảng để Hàn Quốc đạt tự chủ về các nguồn tài nguyên thiết yếu cho nghiên cứu sinh học, như phát triển vắc-xin, tân dược. Ngoài ra, Trạm dữ liệu sinh học sẽ giúp Hàn Quốc đối phó nhanh chóng với các bệnh truyền nhiễm chủng mới tương tự đại dịch COVID-19, nâng cao trình độ nghiên cứu và phát triển sinh học. Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Choi Ki-young cho biết Bộ sẽ tích cực hợp tác với các ban ngành hữu quan để thúc đẩy nghiên cứu sinh học nền tảng trí tuệ nhân tạo, xúc tiến thực hiện “Chiến lược xây dựng dữ liệu lớn tài nguyên nghiên cứu sự sống”.

Lựa chọn của ban biên tập