Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nghệ sĩ

DREAMCATCHER

#Tiểu sử ca sỹ l 2021-02-22


Tên gọi khác: Dream Catcher

Thành viên: JIU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami, Gahyeon

Công ty quản lý: Happy Face, Pony Canyon

Hoạt động từ: 2014  


Dreamcatcher là một nhóm nhạc nữ 7 thành viên gồm JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami và Gahyeon, thuộc công ty giải trí Happy Face Entertainment. Trong đó, JiU, SuA, Siyeon, Yoohyeon và Dami là 5 thành viên đã từng được ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc MINX vào năm 2014. Đến ngày 13/1/2017, đội hình MINX kết nạp thêm hai thành viên mới và ra mắt lần thứ hai với tên gọi Dreamcatcher và đĩa đơn đầu tay "Nightmare".


Studio albums

1st Album [Dystopia: The Tree of Language] (Hoàn chỉnh, 2020)

The Beginning of the End (Hoàn chỉnh, 2019) 


EPs & Singles  

[Dystopia: Road to Utopia] (EP, 2021)

No more (single, 2020)

[Dystopia: Lose Myself] (EP, 2020)

Millenasia Project “Be the Future” (single, 2020)

Endless Night (single, 2020)

Raid of Dream (EP, 2019)

The end of Nightmare (EP, 2019)

Over the Sky (single, 2019)

Alone in the City (EP, 2018)

Nightmare: Escape the ERA (EP, 2018)

Full Moon (single, 2018)

Prequet (EP, 2017)

Nightmare: Fall asleep in the mirror (single, 2017)

Nightmare (single, 2017)

Lựa chọn của ban biên tập