Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Một lần đò (1) 화 풀어라

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-08-31

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

화 풀어라 (Anh hết giận đi mà)

[hwa pu-reo-ra]


Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn làm đối phương nguôi giận, ở dạng thân mật trống không. 


화                  cơn giận, sự tức giận

풀다              thả ra, xoá bỏ

화 풀다         thả cơn giận, hết giận, bớt giận

-아/어라       đuôi câu cầu khiến dạng thân mật trống không

* 화 (cơn giận) + 풀다 (thả ra) + -아/어라 (đuôi câu cầu khiến dạng thân mật trống không) = 화 풀어라. (Anh hết giận đi.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh hết giận đi mà"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
화 풀어. (hwa pu-reo)
Thân mật kính trọng
화 풀어요. (hwa pu-reo-yo)
Kính trọng
화 푸세요. (hwa pu-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh hết giận đi mà"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Xin lỗi người bạn đang giận dữ vì mình ngủ quên và không đến chỗ hẹn.

화 풀어. 

(hwa pu-reo)

Cậu hết giận đi mà.
Chủ quán giặt khô là hơi xin lỗi khách do làm ố chiếc váy.

화 푸세요. 

(hwa pu-se-yo)

Chị nguôi giận đi.


Lựa chọn của ban biên tập