Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ồ! Nhà trọ Samgwang (8) 내 말이 틀려요?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-07-19

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

내 말이 틀려요? (Lời tôi nói có sai không?)

[nae ma-ri teul-lyeo-yo]


Phân tích 

Câu dùng để hỏi đối phương lời mà mình vừa nói có sai không ở dạng thân mật kính trọng.


        của tôi

말        lời nói

-이        yếu tố đứng sau danh từ là chủ ngữ trong câu 

틀리다        sai

-어요?        đuôi câu hỏi thân mật kính trọng


* 내 (của tôi) + (lời nói) + -이 (yếu tố đứng sau danh từ là chủ ngữ trong câu) + 틀리다 (sai) + -어요? (đuôi câu hỏi thân mật kính trọng) = 내 말이 틀려요? (Lời tôi nói có sai không?)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Lời tôi nói có sai không?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

내 말이 틀려? 

(nae ma-ri teul-lyeo)

Thân mật kính trọng

내 말이 틀려요? 

(nae ma-ri teul-lyeo-yo)

Kính trọng

내 말이 틀립니까? 

(nae ma-ri teul-lim-ni-kka)


* Ứng dụng mẫu câu "Lời tôi nói có sai không?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Đề nghị thành viên hay đến trễ trong nhóm nói xin lỗi, và hỏi lại rằng lời đề nghị này có sai hay không.

내 말이 틀려?

(nae ma-ri teul-lyeo)

Lời tớ nói có sai không?
Trách nhân viên cấp dưới rằng việc lặp đi lặp lại cùng một sai lầm có nghĩa là thiếu thành ý, và xác nhận lại lời vừa trách móc có đúng hay không.

내 말이 틀립니까?

(nae ma-ri teul-lim-ni-kka)

Lời tôi nói có sai không?


Lựa chọn của ban biên tập