Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ồ! Nhà trọ Samgwang (11) 두 손 다 들었어

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-08-09

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

두 손 다 들었어 (Tôi chịu với cậu rồi đấy)

[du son da deu-reo-sseo]


Phân tích 

Câu nói ở dạng thân mật trống không, tỏ ý đầu hàng hoàn toàn trước một đối tượng hoặc tình huống nào đó.


두        hai

손        bàn tay

다        cả, tất cả

들다        giơ, nâng

-었-        thì quá khứ

-어        đuôi câu thân mật trống không


* (hai) + 손 (bàn tay) + (cả, tất cả) + 들다 (giơ, nâng) + -었- (thì quá khứ) + -어 (đuôi câu thân mật trống không) = 두 손 다 들었어 (Tôi chịu với cậu rồi đấy)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Tôi chịu với cậu rồi đấy"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

두 손 다 들었어 

(du son da deu-reo-sseo)

Thân mật kính trọng

두 손 다 들었어요 

(du son da deu-reo-sseo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Tôi chịu với cậu rồi đấy"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Từ bỏ quyết tâm phản đối kế hoạch kinh doanh buôn bán của con gái sau một thời gian bị con gái thuyết phục.

내가 두 손 다 들었어. 한번 해 봐.

(nae-ga du son da deu-reo-sseo. han-beon hae bwa)

Mẹ chịu với con rồi đấy. Con hãy thử một lần đi.
Than vãn với chị đồng nghiệp về con trai quá nghịch ngợm của mình.

어찌나 장난꾸러기인지… 제가 두 손 다 들었어요.

(eo-jji-na jang-nan-kku-reo-gi-in-ji… je-ga du son da deu-reo-sseo-yo)

Chẳng hiểu sao mà nó nghịch thế! Em bó tay với con em rồi.


Lựa chọn của ban biên tập