Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Bác sĩ trại giam (6) 어디 보자

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-01-03

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

어디 보자 (Để xem nào)

[eo-di bo-ja]


Phân tích 

Câu thường được dùng như một thói quen trước khi kiểm tra một tình huống hoặc một việc nào đó ở dạng thân mật trống không.


어디     đâu, từ cảm thán dùng để lôi kéo sự chú ý của người khác

보다    xem

-자     đuôi kết thúc câu dạng thân mật, có nghĩa đề nghị người nghe cùng làm việc gì hoặc thể hiện ý chí của người nói


* 어디 (từ cảm thán) + 보다 (xem) + -자 (đuôi kết thúc câu) = 어디 보자 (Để xem nào)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Để xem nào"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

어디 보자 

(eo-di bo-ja)


* Ứng dụng mẫu câu "Để xem nào"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Bà bày tỏ vui mừng khi thấy cháu gái mặc váy mà mình tặng.

어디 보자. 우리 손녀 얼마나 예쁜가.

(eo-di bo-ja. u-ri son-nyeo eol-ma-na ye-ppeun-ga)

Để xem nào. Cháu của bà xinh đẹp đến đâu nào.
Cô giáo xem nội dung  giáo trình mà học sinh vẫn  chưa hiểu để giải thích lại.

어디 보자. 어느 부분이 이해가 안 되니? 

(eo-di bo-ja. eo-neu bu-bu-ni i-hae-ga an doe-ni)

Để xem nào. Phần nào em chưa hiểu vậy?


Lựa chọn của ban biên tập