Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đại học cảnh sát (9) 이럴 때가 아니야

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-04-25

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

이럴 때가 아니야 (Giờ không phải lúc thế này)

[i-reol ttae-ga a-ni-ya]


Phân tích

Câu dùng khi nhắc nhở rằng đã đến lúc nhanh chóng lên phương án hay bắt đầu một hành động nào đó ở dạng thân mật trống không.


이럴        dạng định ngữ của từ “이러다” (thế này, làm thế này)

    lúc, khi

-가        yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu

이럴 때가     lúc thế này

아니다    không phải

-야    đuôi câu thân mật trống không


* 이럴 (thế này) + 때 (lúc, khi) + -가 (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 아니다 (không phải) + -야 (đuôi câu) = 이럴 때가 아니야 (Giờ không phải lúc thế này)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Giờ không phải lúc thế này"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

이럴 때가 아니야 

(i-reol ttae-ga a-ni-ya)

Thân mật kính trọng

이럴 때가 아니에요 

(i-reol ttae-ga a-ni-e-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Giờ không phải lúc thế này"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Hai vợ chồng giật mình vì quên mất sắp đến giờ đi dự đám cưới của người thân.

이럴 때가 아니야. 빨리 준비하자.

(i-reol ttae-ga a-ni-ya. ppal-li jun-bi-ha-ja)

Giờ không phải lúc thế này. Chuẩn bị nhanh nào.

Cổ vũ các đồng nghiệp đang nhụt chí do bị chỉ trích trong đợt kiểm tra dự án.

이럴 때가 아니에요. 우리 정신차리고 다시 시작해 봐요.

(i-reol ttae-ga a-ni-e-yo. u-ri jeong-sin cha-ri-go da-si si-ja-ke-bwa-yo)

Giờ không phải lúc thế này. Chúng ta hãy tỉnh táo lại và bắt đầu lại nhé.


Lựa chọn của ban biên tập