Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Dan, Tình yêu duy nhất (12) 끄떡없어요

2022-11-21

Mẫu câu trong tuần 

끄떡없어요 (Tôi vẫn khỏe)

[kkeu-tteo-geop-seo-yo]


Phân tích 

Câu dùng khi thể hiện trạng thái không lay chuyển, vẫn giữ y nguyên bất chấp hoàn cảnh khó khăn hoặc không tốt ở dạng thân mật kính trọng.


끄떡없다    không lay chuyển, không hề hấn, không ăn thua

-어요        đuôi câu dạng thân mật kính trọng


* 끄떡없다 (không lay chuyển, không hề hấn, không ăn thua) + -어요 (đuôi câu dạng thân mật kính trọng) = 끄떡없어요 (Tôi vẫn khỏe)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Tôi vẫn khỏe"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

끄떡없어 

(kkeu-tteo-geop-seo)

Thân mật kính trọng

끄떡없어요

(kkeu-tteo-geop-seo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Tôi vẫn khỏe"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Trả lời khi được hỏi nhà mình có gặp chuyện gì do mưa lớn đêm qua hay không.

우리 집은 지대가 높아서 끄떡없어.

(u-ri ji-beun ji-dae-ga no-pa-seo kkeu-tteo-geop-seo)    

Nhà chị ở khu vực cao nên không hề hấn gì.

Trấn an bà cụ hàng xóm đang lo cho mình sẽ mỏi tay vì đã mang đồ nặng đến nhà giúp bà.

괜찮아요 할머니, 이 정도는 끄떡없어요. 

(gwaen-cha-na-yo hal-meo-ni, i jeong-do-neun kkeu-tteo-geop-seo-yo)

Không sao đâu bà ơi, chừng này thì không vấn đề gì.


Lựa chọn của ban biên tập