Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Quý ông và cô gái trẻ (13) 왜 이렇게 뜸을 들여?

2023-02-27

Mẫu câu trong tuần 

왜 이렇게 뜸을 들여? (Sao lại ngập ngừng thế?)

[wae i-reo-ke tteu-meul deu-ryeo]


Phân tích 

Câu nói ở dạng thân mật trống không dùng để thúc giục đối phương nói hoặc làm hành động gì đó nhanh lên vì họ cứ chần chừ kéo dài thời gian.


                      sao, tại sao

이렇게              như thế này 

                      ủ, làm cho thức ăn chín đều khi hấp hay luộc bằng cách tắt lửa và không mở vung trong một thời gian

-                     yếu tố đứng sau bổ ngữ trong câu

들이다              cho vào, đưa vào, đầu tư…

뜸을 들이다   ngập ngừng, làm lưng chừng

-?                  đuôi câu hỏi thân mật trống không


(sao, tại sao) + 이렇게 (như thế này) + 뜸을 들이다 (ngập ngừng, làm lưng chừng) + -? (đuôi câu hỏi thân mật trống không) =  이렇게 뜸을 들여? (Sao lại ngập ngừng thế?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Sao lại ngập ngừng thế?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

왜 이렇게 뜸을 들여? 

(wae i-reo-ke tteu-meul deu-ryeo)
Thân mật kính trọng

 이렇게 뜸을 들여요?

(wae i-reo-ke tteu-meul deu-ryeo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cô nghĩ người ta là gì thế!"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Hối thúc một người bạn đã gọi điện mình mà do dự không nói lý do chính.

뭔데, 왜 이렇게 뜸을 들여? 빨리 말해봐.

(mwon-de, wae i-reo-ke tteu-meul deu-ryeo? ppal-li mal-hae-bwa)

Gì vậy, sao lại ngập ngừng thế? Cậu mau nói đi.

Hỏi anh đồng nghiệp mãi không trả lời về chuyện cùng thôi việc rồi khởi nghiệp.

기준 씨, 왜 이렇게 뜸을 들여요? 아직 결정 못 한 거예요?

(Gi-jun ssi, wae i-reo-ke tteu-meul deu-ryeo-yo? a-jik gyeol-jeong mot han geo-ye-yo)

Anh Gi-joon ơi, sao lại ngập ngừng thế? Anh chưa quyết định à?


Lựa chọn của ban biên tập