Nghe Menu Nghe nội dung

Biểu đồ và thống kê

Tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in nhân kỷ niệm 100 ngày ra mắt

Write: 2017-08-21

Tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in nhân kỷ niệm 100 ngày ra mắt

Lựa chọn của ban biên tập