Nghe Menu Nghe nội dung

Biểu đồ và thống kê

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bắt đầu dỡ bỏ loa phóng thanh tại ranh giới đình chiến

Write: 2018-05-04

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bắt đầu dỡ bỏ loa phóng thanh tại ranh giới đình chiến

Lựa chọn của ban biên tập