Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tiến tới miễn toàn bộ chi phíy tế cho trẻ em trước khi vào lớp 1

Write: 2018-12-07 13:40:12Update: 2018-12-07 18:10:52

Tiến tới miễn toàn bộ chi phíy tế cho trẻ em trước khi vào lớp 1

Nhằm giảm gánh nặng chăm sóc và giáo dục con cái cho thế hệ 20-40 tuổi, Chính phủ Hàn Quốc quyết định xúc tiến phương án hỗ trợ toàn bộ chi phí y tế cho trẻ em trước khi vào học lớp 1. 
 
Để thế hệ trẻ không "ngại" sinh con, Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với trợ cấp trẻ em, giảm thời gianlàm việc cho người lao động trong thời gian chăm sóc con nhỏ, nâng tỷ lệ nam giới nghỉ ở nhà để chăm sóc con cái từ mức 13% như hiện nay lên 20%.
 
Ngoài ra, sau khi cân nhắc tới xu hướng kết hôn muộn hiện nay,Chính phủ quyết định hỗ trợ chi phí thực hiện các thủ thuật chữa khó sinh cho nữ giới trên 45 tuổi, sửa đổi chế độ khai sinh hiện nay, không phân biệt người kết hôn hay chưa kết hôn.
 
Ủy ban đối phó tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa trực tiếp dưới quyền Tổng thống hôm thứ Sáu (7/12) đã công bố lộ trình chính sách với nội dungtrên.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban KimSang-hee cho biết chính sách công bố lần này nhằm mang lại hy vọng cho thế hệ 20-40 tuổi, có thể được hưởng hạnh phúc mà không giảm chất lượng cuộc sống khi lựa chọn kết hôn và sinh con. Đồng thời, chính sách này còn nhằm đối phó tích cực với sự chuyển đổi cơ cấu dân số sang xãhội già.

Lựa chọn của ban biên tập