Nghe Menu Nghe nội dung

Trong nước

Hàn Quốc xây dựng mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp

Write: 2019-02-13 14:47:39Update: 2019-02-13 18:51:21

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm 12/2 đã công bố "Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội lần thứ hai (2019-2023)", trong đó có nội dung đầu tư 332.000 tỷ won (295,66 tỷ USD) đến năm 2023 để xây dựng mạng lưới an sinh xã hội bao quát các lĩnh vực tuyển dụng, giáo dục và sức khỏe, trong đó trích 54.900 tỷ won (48,89 tỷ USD) từ ngân sách năm nay.
 
Tầm nhìn dài hạn được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra là vì "một xã hội tất cả người dân đều có cuộc sống tốt đẹp". Theo đó, trong vòng 5 năm tới, Chính phủ sẽ đẩy mạnh mức bao phủ các chế độ an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chăm sóc tổng hợp tập trung tại các địa phương, tăng cường liên kết và điều chỉnh chế độ an sinh xã hội.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của người dân Hàn Quốc lên thứ 20 thế giới vào năm 2023, tương đương mức bình quân của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và thứ 10 thế giới vào năm 2040. Trước đó, Hàn Quốc đứng thứ 28 OECD về "chỉ số hài lòng về cuộc sống" trong năm 2017.

Lựa chọn của ban biên tập