Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Không chấp thuận yêu cầu của Nhật Bản về thành lập Ủy ban điều đình

Write: 2019-07-17 11:03:03Update: 2019-07-17 15:02:50

Không chấp thuận yêu cầu của Nhật Bản về thành lập Ủy ban điều đình

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 16/7 tuyên bố sẽ không chấp thuận yêu cầu của Nhật Bản về việc đề nghị một nước thứ ba thành lập Ủy ban điều đình, thảo luận vấn đề liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.

Trước đó, ngày 19/6, căn cứ theo Điều 3 Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật ký năm 1965, Tokyo đã đề xuất việc chỉ định một nước thứ ba đóng vai trò làm Ủy ban điều đình. Tức, mỗi nước được Seoul và Tokyo chỉ định sẽ chọn một người, hoặc các nước này có thể đề cử một người đến từ một nước khác, để thành lập Ủy ban điều đình. Thời hạn để Hàn Quốc phản hồi đề xuất này là đến ngày 18/7.

Lý do Hàn Quốc không chấp thuận đề xuất của Nhật Bản là bởi theo cơ chế tam quyền phân lập có sự phân chia quyền lực rõ ràng. Chính phủ không thể can dự vào phán quyết của cơ quan Tư pháp. Hơn nữa, ngay từ đầu, Chính phủ Hàn Quốc đã không đồng ý Điều 3 của Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật, nên không có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu của Nhật Bản.

Phủ Tổng thống khẳng định sẽ giữ vững lập trường về phương án giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Tức, các nạn nhân đồng ý phương án để doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc chi trả tiền bồi thường, nên Chính phủ có thể xem xét phương án này, chứ hoàn toàn không xem xét thêm một phương án bồi thường bổ sung nào khác. Đồng thời, Phủ Tổng thống cho biết sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề trên bằng biện pháp ngoại giao.

Nếu Hàn Quốc không đáp ứng đề nghị của Nhật Bản về việc thành lập Ủy ban điều đình, khả năng cao Tokyo sẽ áp đặt thêm biện pháp trả đũa, khiến căng thẳng song phương sẽ gia tăng.

Lựa chọn của ban biên tập