Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Sản lượng gạo năm 2019 ước tính giảm mạnh do điều kiện thời tiết xấu

Write: 2019-10-15 14:22:24Update: 2019-10-15 15:53:30

Sản lượng gạo năm 2019 ước tính giảm mạnh do điều kiện thời tiết xấu

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/10 đã cống bố kết quả khảo sát sản lượng gạo dự tính năm 2019. Theo đó, sản lượng gạo trong năm nay dự kiến đạt 3.779.000 tấn, giảm 2,3% so với năm ngoái. Như vậy, kể từ năm 2016, sản lượng gạo Hàn Quốc đã giảm 4 năm liên tiếp.

Theo Cục thống kê quốc gia, thời điểm lúa chín đúng với thời điểm cơn bão số 13 Lingling đổ bộ vào Hàn Quốc và thời gian nắng chiếu trong ngày ít, nên sản lượng gạo dự tính thu được trên một 1.000 m2 là khoảng 518 kg, giảm 1,1% so với năm ngoái. Ngoài ra, diện tích trồng lúa năm nay cũng giảm 1,1% so với năm 2018.

Cục thống kê quốc gia cho biết đợt thống kê lần này được tiến hành vào ngày 15/9, trước thời điểm cơn bão số 17 Tapah và cơn bão số 18 Mitag đổ bộ vào Hàn Quốc, do đó con số thống kê dự kiến sẽ có biến động.

Xét theo từng địa phương, sản lượng gạo dự tính ở tỉnh Nam Jeolla là nhiều nhất, đạt 747.000 tấn. Sau đó là tỉnh Nam Chungcheong (714.000 tấn) và tỉnh Bắc Jeolla (606.000 tấn).

Lựa chọn của ban biên tập