Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Bộ Ngoại giao bác bỏ nội dung Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản về cụm từ "nô lệ tình dục"

Write: 2019-11-12 09:49:36Update: 2019-11-12 19:27:25

Bộ Ngoại giao bác bỏ nội dung Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản về cụm từ "nô lệ tình dục"

Photo : YONHAP News

Trong "Sách xanh Ngoại giao 2019", Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã quy định không được sử dụng cụm từ "nô lệ tình dục" khi nói tới vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II. Đặc biệt, văn kiện này nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận không sử dụng cụm từ này trong thỏa thuận Hàn-Nhật tháng 12 năm 2015, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye.  

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bác bỏ khẳng định này, và cho biết khi đó, Chính phủ Hàn Quốc chỉ đồng ý tên gọi chính thức của vấn đề này là "vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật".

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết khi Nhật Bản công bố Sách Xanh ngoại giao hồi tháng 4, Seoul đã đưa ra lập trường phản đối mạnh mẽ thông qua nhiều kênh ngoại giao, khẳng định rằng trong thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015, Hàn Quốc không hề nói sẽ không sử dụng cụm từ "nô lệ tình dục".
 
Báo cáo năm 2017 của nhóm chuyên trách trực tiếp dưới quyền Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách xem xét lại thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015, cũng xác nhận khi đó, Nhật Bản đã đề nghị Hàn Quốc không sử dụng cụm từ "nô lệ tình dục" trong tương lai. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã phản đối với lý do cụm từ "nô lệ tình dục" là một thuật ngữ thông dụng quốc tế.

Mặc dù khi đó Chính phủ Hàn Quốc không cam kết sẽ không sử dụng cụm từ "nô lệ tình dục", nhưng do Seoul đã xác nhận tên gọi chính thức của vấn đề này là "vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật", nên Nhật Bản vẫn có cớ để khơi lại chuyện này.

Lựa chọn của ban biên tập