Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Giá trị nhà ở giữa các hộ gia đình Hàn Quốc ngày càng cách biệt

Write: 2019-11-19 16:52:20Update: 2019-11-19 19:53:49

Giá trị nhà ở giữa các hộ gia đình Hàn Quốc ngày càng cách biệt

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/11 công bố tài liệu "Thống kê sở hữu nhà ở năm 2018". Tính tới ngày 1/11 năm ngoái, số hộ gia đình sở hữu nhà ở trên cả nước đạt 11.234.000 hộ. 

Cục thống kê quốc gia đã chia số hộ này thành 10 nhóm dựa theo giá trị nhà. 10% hộ gia đình đứng đầu có giá trị nhà bình quân là 977 triệu won (835.900 USD), tăng 96 triệu won (82.135 USD) so với kết quả thống kê một năm trước. Ngược lại, 10% hộ gia đình xếp cuối có giá trị nhà bình quân là 26 triệu won (22.245 USD), chỉ tăng 1 triệu won (855 USD). Giá trị nhà của nhóm đứng đầu cao gấp 37,57 lần nhóm đứng cuối, cách biệt khá nhiều so với mức 33,77 lần một năm trước.
 
Trong đợt điều tra nhà ở lần này, số hộ gia đình sở hữu từ hai căn nhà trở lên có xu hướng tăng. Trong tổng số 14.010.000 cá nhân sở hữu nhà trên cả nước, số người sở hữu một căn chiếm 84,4%, từ hai căn trở lên là 2.192.000 người, chiếm 15,6%, tăng 3,4% so với kết quả điều tra năm ngoái.

Cục thống kê quốc gia phân tích, xét theo thời điểm điều tra, kết quả thống kê lần này ít chịu ảnh hưởng từ chính sách ổn định thị trường bất động sản Chính phủ công bố ngày 13/9 năm ngoái, mà chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ đối sách công bố ngày 2/8/2017.

Số gia đình có nhà riêng chiếm 56,2% tổng số hộ gia đình trên cả nước. Diện tích nhà ở bình quân là 86,3m².

Lựa chọn của ban biên tập