Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: "Nỗ lực thiết lập nền tảng cho mục tiêu trung hòa carbon tới năm 2050"

Write: 2020-11-27 13:29:19Update: 2020-11-27 13:52:57

Tổng thống Moon Jae-in: "Nỗ lực thiết lập nền tảng cho mục tiêu trung hòa carbon tới năm 2050"

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/11 đã chủ trì Hội nghị chiến lược liên ngành về trung hòa carbon tới năm 2050 tại Phủ Tổng thống. 

Tổng thống phát biểu trung hòa carbon cho tới năm 2050 là một xu thế chung toàn cầu, các ban ngành Chính phủ sẽ cùng xúc tiến một cách quyết liệt để thực hiện mục tiêu này. Cụ thể, Chính phủ sẽ lập ra Ủy ban trung hòa carbon 2050 (tên tạm thời) trực tiếp dưới quyền Tổng thống, với sự tham gia của cả khối Nhà nước và tư nhân, để tăng tốc chuyển đổi sang một xã hội trung hòa carbon.

Để tiếp sức cho chính sách chuyển đổi năng lượng, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ xúc tiến phương án bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng chuyên phụ trách về năng lượng. Rộng hơn, Chính phủ sẽ xúc tiến giảm thiểu phát thải carbon tại tất cả các lĩnh vực kinh tế, bắt đầu từ việc chuyển đổi cơ cấu hệ thống năng lượng.

Tổng thống cho biết sẽ chuyển đổi nguồn cung cấp chính năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, dốc toàn lực để bồi dưỡng ba ngành công nghiệp mới liên quan tới năng lượng là năng lượng tái tạo, hydro và công nghệ thông tin (IT) năng lượng.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ bồi dưỡng xe ô tô tương lai thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong quá trình thực hiện mục tiêu trung hòa carbon. Chính phủ sẽ đẩy mạnh sản xuất và phổ biến xe ô tô điện, xe ô tô hydro, mở rộng hạ tầng sạc điện, hydro, chuyển đổi mạnh mẽ hệ sinh thái công nghiệp ở lĩnh vực này.

Tổng thống Moon nhấn mạnh trung hòa carbon là một bài toán phải xúc tiến quyết liệt với tầm nhìn dài hạn, ít nhất là trong vòng 30 năm. Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống sẽ nỗ lực để thiết lập một nền tảng vững chắc nhằm thực hiện mục tiêu này.

Lựa chọn của ban biên tập