Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Hàn Quốc công bố dự thảo tiêu chuẩn đạo đức AI quốc gia

Write: 2020-11-27 15:07:58Update: 2020-11-27 15:15:28

Hàn Quốc công bố dự thảo tiêu chuẩn đạo đức AI quốc gia

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc và Viện nghiên cứu phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc (KISDI) ngày 27/11 đã công bố dự thảo "Tiêu chuẩn đạo đức trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia", nhằm đưa ra phương hướng phát triển và ứng dụng hợp lý công nghệ AI.

Tiêu chuẩn đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia hướng đến giá trị cao nhất là tính nhân loại (humanity), được áp dụng từ khâu phát triển đến khâu ứng dụng, bao gồm ba nguyên tắc cơ bản và 10 yêu cầu cốt lõi.

Ba nguyên tắc chính bao gồm nguyên tắc về phẩm giá con người, nguyên tắc về lợi ích cộng đồng của xã hội, nguyên tắc về tính phù hợp trong mục đích của công nghệ. 10 yêu cầu cốt lõi để thực hiện ba nguyên tắc cơ bản bao gồm bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền riêng tư, tôn trọng sự đa dạng, không xâm hại, tính cộng đồng, tính liên kết, quản lý dữ liệu, trách nhiệm, an toàn và minh bạch. 

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cho biết dự thảo lần này là bộ tiêu chuẩn bao gồm các nguyên tắc chính và yêu cầu cốt lõi mà tất cả các thành viên trong xã hội bao gồm Chính phủ, tổ chức công, doanh nghiệp, cá nhân người dùng đều phải tuân thủ, nhằm hiện thực hóa trí tuệ nhân tạo có đạo đức. Các chuyên gia trong giới học thuật, doanh nghiệp, tổ chức dân sự từ các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đạo đức và luật pháp đã tham gia vào quá trình tư vấn và lấy ý kiến.

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông có kế hoạch thiết lập các tiêu chuẩn một cách chi tiết và đáp ứng linh hoạt với những thay đổi của công nghệ trong tương lai. Khi có các vấn đề đạo đức mới phát sinh, tiêu chuẩn đạo đức AI hiện tại sẽ được nâng cấp và hoàn thiện. 

Sau khi tiến hành trưng cầu dân ý vào ngày 7/12, bản "Tiêu chuẩn quy tắc đạo đức AI quốc gia" hoàn chỉnh sẽ được Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trực tiếp dưới quyền Tổng thống thẩm định vào khoảng trung tuần tháng 12, để đi đến quyết định thông qua cuối cùng.

Lựa chọn của ban biên tập