Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Nợ quốc gia Hàn Quốc 11 tháng đầu năm 2020 đạt gần 750 tỷ USD

Write: 2021-01-12 15:36:58Update: 2021-01-12 16:52:33

Nợ quốc gia Hàn Quốc 11 tháng đầu năm 2020 đạt gần 750 tỷ USD

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 1" công bố ngày 12/1, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước của 11 tháng đầu năm 2020 đạt 437.800 tỷ won (397 tỷ USD), tăng 2.400 tỷ won (2,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách tháng 11/2020 đạt 28.200 tỷ won (25,6 tỷ USD), giảm 900 tỷ won (816 triệu USD) so với một năm trước. Thu nhập từ nguồn quỹ tăng, song thu nhập từ thuế giảm 2.100 tỷ won (1,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khoản thu thuế giá trị gia tăng giảm 800 tỷ won (725 triệu USD), thuế giao thông giảm 1.300 tỷ won (1,18 tỷ USD). Các nguồn thu khác ngoài thuế cũng giảm 200 tỷ won (18,15 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tính đến tháng 11 năm 2020, tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 501.100 tỷ won (khoảng 455 tỷ USD), tăng 57.800 tỷ won (52,44 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, chi ngân sách tháng 11 đạt 32.600 tỷ won (29,6 tỷ USD), tăng 6.900 tỷ won (6,3 tỷ USD) so với một năm trước do giải ngân ngân sách bổ sung lần 4.

Theo đó, cán cân tài chính tổng hợp, tức chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020 ghi nhận thâm hụt 63.300 tỷ won (57,44 tỷ USD). Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, đã thâm hụt 98.300 tỷ won (89,2 tỷ USD), tăng 52.700 tỷ won (47,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến cuối tháng 11 năm 2020, nợ quốc gia Hàn Quốc đạt 826.200 tỷ won (gần 750 tỷ USD), tăng 13.400 tỷ won (12,2 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập