Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Một chuyên gia Hàn Quốc được chọn làm thành viên tư vấn khoa học của OECD

Write: 2021-01-19 09:41:38Update: 2021-01-19 21:18:33

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết giáo sư Hàn Quốc Cha Se-yeon thuộc Trung tâm nghiên cứu phòng ngừa cúm gia cầm, trường Đại học Jeonbuk đã được chọn là một trong 6 thành viên của nhóm tư vấn khoa học cho Chương trình nghiên cứu chung về nông nghiệp bền vững (CRP·Co-operative Research Programme) của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Được thành lập từ năm 1979, CRP là chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm nông lâm thủy sản có sự tham gia của 26 trong số 37 nước thành viên OECD, nhằm cung cấp thông tin khoa học cho các quyết định chính sách liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và tăng cường hợp tác quốc tế về hệ thống sản xuất lương thực.

Nhóm nghiên cứu tư vấn khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban vận hành chương trình nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn đối tượng hỗ trợ theo lĩnh vực nghiên cứu và hội thảo quốc tế.

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết việc một giáo sư nghiên cứu về dịch cúm gia cầm của Hàn Quốc vinh dự được lựa chọn làm thành viên tư vấn khoa học cho OECD cho thấy thành quả nghiên cứu học thuật trong nước đã được tổ chức quốc tế công nhận.

Lựa chọn của ban biên tập